Έκτωρ Κακναβάτος, Τέσσερα ποιήματα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΤΕΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩ ΜΑΝΗΣ

Πρώην υπερσυντέλικος, όψέ πλατωνιστής

φυσώντας άγριος μπουνέντης

κι ό δείκτης του γαγγραινιασμένος

κι όμως άτάραχος

πέρασε μέσα άπ’ τό ταμπούρλο

σαν όξφορδιανή περούκα

δπως ή αιωνιότητα γίνεται περιστέρι

κατά τα είωθότα.

***

ET DONA FE RENTES

Μήν πεις της πέτρας

πού κάθισε πάνω της ή καταχνιά

μήν πεις πώς κάπου

είναι το νερό κατσίκι

μέ γένι πετροκάρβουνο

το μάτι νυχτοκρούσταλλο

καί άστροκέρατα σαΐτες

μήν πεις της πέτρας

άπ’ τον καημό της θά σχιστεί 

θά βγει καπνός 

καί θειάφι

κι ό σελασφόρος Άγαμέμνονας 

νά ύπερασπίσει τήν πλατυποδία του στή νυοστή 

έθνοσυνέλευση των πανελλήνων.

***

ΓΟΡΙΛΕΣ

Λοιπόν : οί έμμισθοι εσείς

οι διακηρυξίες οί άβανταδόροι έπιμεληθείτε

της ύπακοής καί της άνυποψίας των μακάρων,

οί επόπτες έπιμεληθείτε των χορδών

της άφωνίας των έντέρων

καί των άποφράξεων, έπιμεληθείτε

της εύθυβολίας,

μέ τό μήκος του τό πιο μαβί

πάλι μέ κυάνιο ό ουρανός

μέ σημαδεύει.

***

TAPIXEΥEIN

Η δύναμή τους είναι να είσαι ανίδεος

να είσαι άφελής, να αμνηστεύεις,

ή δύναμή τους είναι να ξεχνάς, 

να μή θυμάσαι πού ή εντολή άπό τούς Κατεπάνω

είναι να συμφωνήσουνε άνακριτής κ’ εισαγγελέας

να κηρυχτείς σέ άφάνεια

να μπεις στο άρχείο, ή, αν ή χάρη τους . . .

να σ’ άναλάβουνε ταριχευτές,

ή διαιώνια τέχνη των λωρίδων.

*Από τη συλλογή “Θάλαμος αζωτούχων”, που περιέχεται στο συγκεντρωτικό τόμο Έκτωρ Κακναβάτος – Ποιηματα 1943-1987”, εκδόσεις Άγρα, Μάρτιος 1990.

One response to “Έκτωρ Κακναβάτος, Τέσσερα ποιήματα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s