ένα έτσι

Εκείνες οι μουτζούρες
κι οι βρισιές

η άγονη θλίψη
κι ο ανόρεκτος θυμός

στα περιθώρια
των σχολικών μας βιβλίων

είναι ίσως η μοναδική
φορά που είπαμε την αλήθεια.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s