Στρατής Φάβρος, 7 ασκήσεις

J

Να κάνω ειρήνη με τον εαυτό
Να μάθω να ζω με την οδύνη της ύπαρξης
Να ξεχάσω το άφευκτο του θανάτου
Να θητεύσω στην ηδονή του ελάχιστου
Να κάνω ένα βήμα εμπρός
Να αγωνιστώ για το άδικο
Να ακινητώ, να βαδίζω, να στοχάζομαι

*Το ποίημα και η φωτογραφία της ανάρτησης αναδημοσιεύονται από το Greek Poetics στο http://greekpoetics.blogspot.com.au/2016/02/7.html

One response to “Στρατής Φάβρος, 7 ασκήσεις

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s