Κατερίνα Φλωρά, Αργόρυθμα

Ράθυμος ο απόηχος του μεσημεριού
δειλά ξεπρόβαλλε
μέσα από των ιαχών την επέλαση

Βαρύ το σώμα περιφέρεται
στου σπιτιού την ανοίκεια ησυχία
που ευθύς χάνεται
μόλις τη συνηθίσουμε

Εικόνες αδιάφορες
διέρχονται μπροστά μας
με εκλάμψεις στιγμιαίας έκπληξης
για να χαθούν ευθύς κι αυτές

Στου πρώτου ήχου το άκουσμα
σαν κινηθούμε
την ηρεμία ίσως έχουμε οικειοποιηθεί
αν ο χρόνος το επιτρέψει

*Φωτογραφία: Γιώργος Χατζελένης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s