Κατερίνα Φλωρά, Κυνισμοί

Κυνικά υπάρχουμε
όταν το συναίσθημά μας βιάζεται
η σκέψη μας παραβιάζεται
η κρίση μας ρηχαίνει

Κυνικό το πέρασμα της κάθε μέρας
πριν αποτυπωθεί στο είναι μας
πριν αναδυθεί και βρει μια θέση εντός μας

Κυνικό και το χαμόγελο
του άλλοτε συντρόφου
που ρόλο ανοίκειο
δέχθηκε να παίξει

Κυνικοί κι εμείς
που θεατές παρατηρούμε
όσα χωρούν στο βλέμμα μας
τα άλλα είναι εκτός περιθωρίου
και ορίου λέξεων.

4 responses to “Κατερίνα Φλωρά, Κυνισμοί

 1. Έχει δοθεί , κατά την γνώμη μου, λανθασμένη έννοα, λάθος χρώμα και ύφος στην λέξη, κυνκός, της οποίας το έτυμον προέρχεται από την λέξη, κύον ( του κυνός, τον κύνα ). Αυτό γίνεται , διότι οιάνθρωποι συνηθίζουν εξ αρχαοτάτων χρόνων, να φορτώνουν στους κύνες και σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο τα πολιτισμένα ελατώματα, πορώσεως, της χυδαιότητος – της αδιαντροπιάς, δυσφημίζοντας όχι μόνο τους κύνας και το ζωικό βασίλειο, αλλά και την φιλοσοφία των κυνικών, η οποία διεκρίνετο, κηρύσσοντας, την απλότητα της απέριττης – ολιγαρκούς αυτάρκειας, καθώς και την αγαπημένη από την φύση προσμονή της.
  Η κυνική φιλοσοφία, καθώς και εκπρόσωποι αυτής, Αντισθένης, Διογένης και άλλοι, δεν είανι χυδαίοι, απαθείς , αλήτες, όπως , ο Κορδάτος τους αποκαλεί. Δεν θα φορτώσουμε την αθλιότηα της εκμετάλευσης και των αθλίων – νοσηρών συνεπειών της στους κύνας, ούτε στην κυνική φιλοσοφία και στους δασκάλους της, που πάλεψαν, αντιτιθέμενοι στην άρρωστη αλλοτρίωση του εκμεταλλευτικού πολτισμού.

 2. October 30, 2022 at 11:52 pm
  Έχει δοθεί , κατά την γνώμη μου, λανθασμένη έννοα, λάθος χρώμα και ύφος στην λέξη, κυνκός, της οποίας το έτυμον προέρχεται από την λέξη, κύον ( του κυνός, τον κύνα ). Αυτό γίνεται , διότι οιάνθρωποι συνηθίζουν εξ αρχαοτάτων χρόνων, να φορτώνουν στους κύνες και σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο τα πολιτισμένα ελατώματα, πορώσεως, της χυδαιότητος – της αδιαντροπιάς, δυσφημίζοντας όχι μόνο τους κύνας και το ζωικό βασίλειο, αλλά και την φιλοσοφία των κυνικών, η οποία διεκρίνετο, κηρύσσοντας, την απλότητα της απέριττης – ολιγαρκούς αυτάρκειας, καθώς και την αγαπημένη από την φύση προσμονή της.
  Η κυνική φιλοσοφία, καθώς και εκπρόσωποι αυτής, Αντισθένης, Διογένης και άλλοι, δεν είανι χυδαίοι, απαθείς , αλήτες, όπως , ο Κορδάτος τους αποκαλεί. Δεν θα φορτώσουμε την αθλιότηα της εκμετάλευσης και των αθλίων – νοσηρών συνεπειών της στους κύνας, ούτε στην κυνική φιλοσοφία και στους δασκάλους της, που πάλεψαν, αντιτιθέμενοι στην άρρωστη αλλοτρίωση του εκμεταλλευτικού πολτισμού.
  October 30, 2022 at 11:52 pm
  Έχει δοθεί , κατά την γνώμη μου, λανθασμένη έννοα, λάθος χρώμα και ύφος στην λέξη, κυνκός, της οποίας το έτυμον προέρχεται από την λέξη, κύον ( του κυνός, τον κύνα ). Αυτό γίνεται , διότι οιάνθρωποι συνηθίζουν εξ αρχαοτάτων χρόνων, να φορτώνουν στους κύνες και σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο τα πολιτισμένα ελατώματα, πορώσεως, της χυδαιότητος – της αδιαντροπιάς, δυσφημίζοντας όχι μόνο τους κύνας και το ζωικό βασίλειο, αλλά και την φιλοσοφία των κυνικών, η οποία διεκρίνετο, κηρύσσοντας, την απλότητα της απέριττης – ολιγαρκούς αυτάρκειας, καθώς και την αγαπημένη από την φύση προσμονή της.
  Η κυνική φιλοσοφία, καθώς και εκπρόσωποι αυτής, Αντισθένης, Διογένης και άλλοι, δεν είανι χυδαίοι, απαθείς , αλήτες, όπως , ο Κορδάτος τους αποκαλεί. Δεν θα φορτώσουμε την αθλιότηα της εκμετάλευσης και των αθλίων – νοσηρών συνεπειών της στους κύνας, ούτε στην κυνική φιλοσοφία και στους δασκάλους της, που πάλεψαν, αντιτιθέμενοι στην άρρωστη αλλοτρίωση του εκμεταλλευτικού πολτισμού.

  ReOctober 30, 2022 at 11:52 pm
  Έχει δοθεί , κατά την γνώμη μου, λανθασμένη έννοα, λάθος χρώμα και ύφος στην λέξη, κυνκός, της οποίας το έτυμον προέρχεται από την λέξη, κύον ( του κυνός, τον κύνα ). Αυτό γίνεται , διότι οιάνθρωποι συνηθίζουν εξ αρχαοτάτων χρόνων, να φορτώνουν στους κύνες και σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο τα πολιτισμένα ελατώματα, πορώσεως, της χυδαιότητος – της αδιαντροπιάς, δυσφημίζοντας όχι μόνο τους κύνας και το ζωικό βασίλειο, αλλά και την φιλοσοφία των κυνικών, η οποία διεκρίνετο, κηρύσσοντας, την απλότητα της απέριττης – ολιγαρκούς αυτάρκειας, καθώς και την αγαπημένη από την φύση προσμονή της.
  Η κυνική φιλοσοφία, καθώς και εκπρόσωποι αυτής, Αντισθένης, Διογένης και άλλοι, δεν είανι χυδαίοι, απαθείς , αλήτες, όπως , ο Κορδάτος τους αποκαλεί. Δεν θα φορτώσουμε την αθλιότηα της εκμετάλευσης και των αθλίων – νοσηρών συνεπειών της στους κύνας, ούτε στην κυνική φιλοσοφία και στους δασκάλους της, που πάλεψαν, αντιτιθέμενοι στην άρρωστη αλλοτρίωση του εκμεταλλευτικού πολτισμού.
  Έχει δοθεί, κατά την γνώμη μου, λανθασμένη έννοια, λάθος χρώμα και ύφος στην λέξη, κυνικός, της οπίας το έτυμον προέρχεται από την λέξη, κύων ( του κυνός, τον κύνα ).Αυτό γίνεται, διότι οι άνθρωποι συνηθίζουν εξ αρχαιοτάτων χρόνων, να φορτώνουν στους κύνες και σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο τα πολιτισμένα ελαττώματά της πορώσεως, της χυδαιότητος, της αδιαντροπιάς, δυσφημίζοντας όχι μόνο τους κύνας και το ζωικό βασίλειο, αλλά και την φιλοσοφία των κυνικών, η οποία διεκρίνετο, κηρύσσοντας την απλότητα της απέριττης – ολιγαρκούς αυτάρκειας, καθώς και την αγαπημένη από την φύση προσμονή της.
  Η κυνική φιλοσοφία, καθώς και οι εκπρόσωποι αυτής, Αντισθένης, Διογένης και άλλοι, δεν ήταν χυδαίοι, αλήτες, απαθείς, όπως κάποιοι, όπως , ο Κορδάτος, τους αποκαλούν. Δεν θα χρεώσουμε την αθλιότητα της εκμετάλλευσης και των αθλίων – νοσηρών συνεπειών της στους κύνας, ούτε στην κυνική φιλοσοφία και στους δασκάλους της, που πάλεψαν, αντιτιθέμενοι στην άρρωστη αλλοτρίωση του εκμεταλλευτικού πολιτισμού..

 3. Έχει δοθεί, κατά την γνώμη μου, λανθασμένη έννοια, λάθος χρώμα και ύφος στην λέξη, κυνικός, της οπίας το έτυμον προέρχεται από την λέξη, κύων ( του κυνός, τον κύνα ).Αυτό γίνεται, διότι οι άνθρωποι συνηθίζουν εξ αρχαιοτάτων χρόνων, να φορτώνουν στους κύνες και σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο τα πολιτισμένα ελαττώματά της πορώσεως, της χυδαιότητος, της αδιαντροπιάς, δυσφημίζοντας όχι μόνο τους κύνας και το ζωικό βασίλειο, αλλά και την φιλοσοφία των κυνικών, η οποία διεκρίνετο, κηρύσσοντας την απλότητα της απέριττης – ολιγαρκούς αυτάρκειας, καθώς και την αγαπημένη από την φύση προσμονή της.
  Η κυνική φιλοσοφία, καθώς και οι εκπρόσωποι αυτής, Αντισθένης, Διογένης και άλλοι, δεν ήταν χυδαίοι, αλήτες, απαθείς, όπως κάποιοι, όπως , ο Κορδάτος, τους αποκαλούν. Δεν θα χρεώσουμε την αθλιότητα της εκμετάλλευσης και των αθλίων – νοσηρών συνεπειών της στους κύνας, ούτε στην κυνική φιλοσοφία και στους δασκάλους της, που πάλεψαν, αντιτιθέμενοι στην άρρωστη αλλοτρίωση του εκμεταλλευτικού πολιτισμού..

 4. Έχει δοθεί, κατά την γνώμη μου, λάθος χρώμα και ύφος στην λέξη, κυνικός, της οποίας το έτυμον προέρχεται από την λέξη, κύων ( του κυνός, τον κύνα ). Αυτό γίνεται, διότι οι άνθρωποι συνηθίζουν εξ αρχαιοτάτων χρόνων, να φορτώνουν στους κύνας και σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο τα πολιτισμένα ελαττώματα της πορώσεως, της χυδαιότητος, της αδιαντροπιάς, δυσφημίζοντας όχι μόνο το ζωικό βασίλειο, αλλά και την φιλοσοφία των κυνικών, η οποία διεκρίνετο, κηρύσσοντας την ειλικρίνεια, την απλότητα της απέριττης – ολιγαρκούς αυτάρκειας, καθώς και την αγαπημένη από την φύση προσμονή της.
  Η κυνική φιλοσοφία, καθώς και οι εκπρόσωποί αυτής, Αντισθένης, Διογένης και άλλοι, δεν ήταν χυδαίοι, αλήτες, απαθείς, όπως κάποιοι τους αποκαλούν – καλή ώρα ο Κορδάτος –
  Δεν θα χρεώσουμε την αθλιότητα της εκμετάλλευσης και των αθλίων – νοσηρών συνεπειών της στους κύνας, ούτε στην κυνική φιλοσοφία και στους δασκάλους της, που πάλεψαν, αντιτιθέμενοι στην άρρωστη αλλοτρίωση του εκμεταλλευτικού πολιτισμού.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s