Γρηγόρης Σακαλής, Τα όρια

Ένας δάσκαλος στην Ανατολή
προσπάθησε
να γίνει Μποντισάτβα
καθόταν και κοίταζε
ένα τοίχο
επί εννέα χρόνια
χωρίς τροφή
έπινε μόνο ένα χυμό
που του έφτιαχναν
οι μαθητές του
καθάρισε το μυαλό του
από κάθε περιττή σκέψη
ώσπου ατρόφησαν
τα πόδια του
τον παρακάλεσαν
οι μαθητές του
“Δάσκαλε
έλα να φας
να ξαπλώσεις
σ΄έχουμε ανάγκη”
τους άκουσε
έπαψε να είναι
Μποντισάτβα
έδειξε τα όρια
της ανθρώπινης φύσης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s