Λίνα Βαταντζή, Επανακτούμε φωνή

Πιο ηχηρά από αμόνι
ταλανίζεται
η εποχή μας από την εποχή τους.
Ρέει η αδικία,
σφυροκοπά –

χωρίς φωνή
καμία καταβολή

Πιο βουερά από καταρράκτη
απαιτεί η ζωή
να ροβολούμε πλαγιές
να αμυνόμαστε με τους ασκούς
του δίκιου μας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s