Μπρν. Σ. Μαρ, Ποιήματα

και μ’ ένα ρίγος
φόβος μας κατέληξε
εκείνη της η γύμνια
ενδεικτικό του καθαρμού
καθώς επίσης και της απαίσιας καμπούρας μας
Να κουβαλάμε λέει τα όρη τους
δεν μας ζητήσανε
κι αυτοί να κουβαλάνε τα δικά μας
το απαιτήσαμε
σ’ όλους αυτούς
που τα ζήτησαν όλα χωρίς να δώσουν τίποτα
καλή τύχη εκεί πέρα κάτω στο διάβολο

είμαι καχύποπτος προς τους αλλιγάτορες
φιλοσοφώ καπνίζοντας εκστατικούς παράλογους
Πώς με βαράει το απόφθεγμα
“χτυπήθηκα πολύ απ’ τη ζωή μου”
Αν την έχετε δει παράλογα – που λένε…
ε θα πληρώσετε

Αναλαμβάνονται γενικοί καθαρισμοί
και συντήρηση συνεργείων
υπό ειδικευμένων Χτιρίων
— κι Αστέρια ενοικιάζονται.

*Από τη συλλογή “Ποιήματα”, εκδ. Αλκή, Αθήνα 1988. Ο Μπρν Σ. Μαρ, ήταν ο Δημήτρης Μπουρίκας (1963-1985).

One response to “Μπρν. Σ. Μαρ, Ποιήματα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s