Α.Β., Η αγέλη νοσεί βαριά


Από τη δράση street με τους Steps, Φεβρουάριος 2021.

Η αγέλη νοσεί βαριά
Κινείται στο μαύρο
Το μαύρο του παρελθόντος αγιοποιείται
Τα ανοσιουργήματα
Η καθυπόταξη
Οι βασανισμοί
Οι τόποι
Ως πρώτο συνθετικό σύγκρισης
Αμβλύνονται
Εξαϋλώνονται
Αποφασίζουν και διατάσσουν
Εμβόλια
Πρόστιμα
Καθυπόταξη
Η δημοκρατία νοσεί βαριά
Κινείται στο μαύρο
Η Ιστορία νοσεί βαριά
Δεν απαντά
Άνοια
Οι νεκροί δεν έχουν φωνή
Μόνο αίμα ξερό
Σε τοίχους
Πληρώνουμε πρόστιμα
Για όσα δεν παλέψαμε
Νοσούμε βαριά
Αποδεχόμαστε
Την ήττα μας
Η άνοια της αγέλης

One response to “Α.Β., Η αγέλη νοσεί βαριά

  1. Η ποίηση καταγράφει, αλήθειες – βέλη εκτοξεύοντας, αποφαινόμενη για διαχρονικά προβλήματα, που την ανθρωπότητα ταλανίζουν, με εξαφάνιση απειλώντας την.
    Αυτές τις κρίσιμες για την ανθρωπότητα ώρες, εκ βάθους καρδίας σάς συγχαίρω!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s