Μιλένα Σπανού, Άστρος

Πέρασαν
Τόσα χρόνια
Αζήτητα
Αφήνοντας πίσω τους
Αμελοποίητες
τις προσταγές τους

*Το ποίημα και η εικόνα της ανάρτησης αναδημοσιεύονται από εδώ: https://milenaphotopoetry.wordpress.com/2021/08/21/άστρος/

2 responses to “Μιλένα Σπανού, Άστρος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s