Αναστασία Ν. Μαργέτη, Επιγράμματα

Πλάτων
Ψυχή και (π)οίηση
Διαλεκτική των αντιθέτων

(πενήντα επτά επιγράμματα)

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟΝ
Είναι

Παραμυθία
στις επίγειες χαρές
των φαινομένων.

…στων αισθήσεων
την αυτοκρατορία
κυριαρχία…

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟΝ
Μη είναι

Γαστριμαργική
και τερψιλαρύγγια
η αισθητική;

Χαλκός ηχών
το κέρδος της προδοσίας
το αλαλάζον.

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΨΥΧΙΣΜΟΣ
ΘΥΜΟΕΙΔΕΣ
Είναι

Κοίλα όστρακα μνήμης
εγκιβωτίζουν
την απουσία.

Πόνου και χρόνου
αγάλματα γλύφουν
τη χαίνουσα πληγή.

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΨΥΧΙΣΜΟΣ
ΘΥΜΟΕΙΔΕΣ
Μη είναι

Φόβος Θεού και
-βούλησης Συμπληγάδες-
Φόβος Θανάτου.

Δίκης οφθαλμός·
των αδύναμων θνητών
φαντασίωση.

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ
Είναι

Τυφλός Οιδίπους
κορυφαίος του χορού
της επίγνωσης.

Κώδικας της γλώσσας
το θέατρο του νου·
μπαρόκ οι τόνοι.

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ
Μη είναι

Δημοκρατία
των Αθηναίων˙
ύβρις προς τους Μηλίους.

Χαρακίρι
της άστοργης εκδίκησης
το ΜΗΔΕΙΑμα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s