Μαρία Αγγελοπούλου, Νομαίο- Γεννητικό

κορυφή Η
είναι Ο

Ακατάληπτος

Ανώτατος

Προϋπάρχων Ράμα

υιοί στο σύνολο
«σπέρμα κορμιού και ουσία δικιά του»
Σαντιμέντο ως πυρ καταλίσκων ευφροσύνη
σ’ Εκείνον απέφερε
Ο προβών κατά μόνας
δε συμπορεύεται της χαρισματούχου φύσεως
Ο επιθημών έρπει
Ο μη διαφυλάτων δεν είν’ άξιος να εισέλθει στα
του οίκου μου
έως πλήρους διαστρέβλωσης του νου

Αδιαλείπτως προσεύχεσθε ως η ανάσα αυτομάτως επιτελείται
ως ο ύπνος αυτοβούλως έρχεται και παρέρχεται
ανθρωπίνων σκέψεων νοθείας προστατευόμενοι

καταδότης των φρικωδέστατων μυστικών των Θεών

*Από τη συλλογή ”Ζάρυα”, εκδόσεις Γκοβόστης, 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s