Ν. Συριάκκης, Ένα ποίημα για τον εργάτη

Εργάτη: Τι έχεις και βογγάς
Και βαριαναστενάζεις,
Αφού εσύ ‘σαι το θεριό
Γιατί βοήθεια κράζεις;

Γιατί δεν αντρειώνεσαι
Τα σίδερα να σπάσης;
Μέσα στο δόλιο συ κλουβί
Ως πότε θα σπαράζεις;

Ακόμη δεν κατάλαβες
Την τόση δυναμή σου;
Ξύπνα λοιπόν και σύντριψε
Όλα με την πυγμή σου!

*Ο Ν. Συριάκκης ήταν εργάτης καπνεργοστασίου στο Βόλο. Το ποίημα αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Εργάτης” της ίδιας πόλης, στις 13 Οκτώβρη 1909.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s