Κωστής Τριανταφύλλου, π ο ί η σ η

Ονειροποίησηουρανοποίησηωραιοποίησηηρωωποίησηενοποίηση
Νεοποίησηενεργοποίησηπροςποίησηπαραποίησηαπλοποίηση
Θραυσματοποίησημετοκαλημεραποίησησημαντικοποίησηερωτοποίηση
Αγγελοποίησημεγιστοποίησησυνειδητοποίησηβυθοποίησηαδερφοποίηση
Ζευγαροποίησηπροσωποποίησημυστικοποίησηταυτοποίησηαιματοποίηση
Αλφαβητοποίησηαυτοποίησηλαβυρινθοποίησηκαθρεφτοποίηση
Μυθοποίησηρευστοποίησηχρονοποίησηχασισοποίησηκειμενοποίηση
Πολιτικοποίησηαντιποίησηεκποίησηπαραποίησηπροσποίησησηματοποίηση
Μεταποίησηνευροποίησηλογοποίησηχρωματοποίησησυμμαχοποίηση
Πρωτογονοποίησηηλιοποίησηπραγματοποίησηπιστοποίησςοπωςποίηση
Ευρωποίησηκρασοποίησηκοκκινοποίησηαισθητοποίησηγραμματοποίηση
Πολυποίησηστερεοποίησηκινητοποίησηακινητοποίησηαδρανοποίηση
Αθηνοποίησηελληνοποίησησχηματοποίησηισλαμοποίησηθεματοποίηση
Eθνικοποίησηπαραμυθοποίησηκλασικοποίησηστιχοποίησηχριστιανοποίηση
Τροχοποίησηαρσενικοποίησηαφηγηματοποίησηποδηλατοποίηση
Παπαγαλοποίησηιστορικοποίησηξυλοποίησηαριθμοποίησηυστεροποίηση
Κρητικοποίησηκλωνοποίησητρικαλοποίησηκρανιοποίησηεχθροποίηση
Εγκεφαλοποίησηαισθητικοποίησηφθοροποίησηδιαποίησημονοποίηση
Λασποποίησησυντηρητικοποίησηποινικοποίησηδουλοποίησημετοετσιποίηση
Εμπορευματοποίησηχοντροποίησηχασαποποίησηχρηματοποίηση
Γρονθοκοποίησηκοκαλοποίησηκομματικοποίησηφτηνοποίησηξυλινοποίηση
Διαγραμματοποίησητριγωνοποίησησταυροποίησηφαρμακοποίηση
Αυνανοποίησηπονηροποίησητοιχοποίησησαλαμοποίησηνεκροποίηση
Σχηματοποίησημεγαποίησηθυληκοποίησηβιετναμοποίηση
Γεωμετρικοποίησηιδρυματοποίησηεπιπεδοποίησηελαχιστοποίηση
Κακοποίησηστεγανοποίησητηλεποίησητιποταποίησηλαστιχοποίηση
Μικροποίησηνεονεοποίησηκινητοποίησηαντιποίησησπινθηροποίηση
Τιναλεειηποίησηθαλασσοποίησηφτεροποίησησυννεφοποίηση
Νεροποίησηψυχοποίησηγονιμοποίησηποντοποίησηπιστοποίηση
Ψηφιοποίησηπυροποίησηβρεφοποίησηβροχοποίησηχοροποίηση
Ηφαιστειοποίησησεληνοποίησημεγαλοποίησηθεοποίησητιτανιοποίηση
Παραλληλοποίησητιθαπειποίησηηλεκτροποίησηρηγματοποίηση
Αντικειμενοποίησησυγκεκριμενοποίησηηχοποίησηοπτικοποίηση
Τελειοποίησηπεριπλοκοποίησηπολλαπλοποίησηαντιθετοποίηση
Τεχνοποίησηεικονοποίησησημαντικοποίησηγιγαντοποίηση
Κεραυνοποίησηθαυματοποίησητεκνοποίησημονιμοποίηση
μετοκαληνύχταποίησηκινητοποίηση

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s