Σοφία Αντωνακάκη, Ήχησε τις ισορροπίες

Φώτο: Σοφία Αντωνακάκη

Ήχησε τις ισορροπίες
Απομακρύνονται
Δεν το συνηθίζω
Τώρα θα μιλήσω
Τι συνέβη
Κανείς δεν έμαθε
Στο παραμικρό λάθος
Πετάχτηκαν μαχαίρια
Ήχησε τις ισορροπίες
Είχα σκοπό να πιω
Για να ξυπνήσω
Για να ηχήσω
Ρηχά τα καλώδια
Ακριβά τα διόδια

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s