Βήμα το βήμα

Poetry and short stories - D. Avgoustinaki

Βήμα το βήμα

ας φτάσουμε

στο «μακριά»

Ποτέ

σκεπτόμενοι

το μακριά

Μία ανάσα

πιο κοντά

κάθε φορά.

Σίγουρο βήμα

Ένα

Η πράξη.

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

English Version

Step by step

let’s go

«far away»

Never

thinking

that «far away»

One breath

closer

every time.

Definite step

One

The act.

© Despina Avgoustinaki

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s