Ελίνα Αφεντάκη, Απεταξάμην

Εικόνα: Wolfgang Lettl – Από https://www.arteehistoriaviajandoporelmundo.com/

Τους χειμωνανθούς,

τα χρέη, 

τα χάχανα,

το χιόνι του Σαπόρο,

τα περσικά χαλιά του αθώου αίματος, 

το χιλίαρχο που μιξοκλαίει,

το χυλό των ηττημένων,

τη χορωδία των νικητών

Όλα…όλα πάρτε τα μακριά μου!

Μονάχα τις χίμαιρες και τα χαϊκού αφήστε .

..ίσως και  λίγο χόρτο για να βγάλω το χειμώνα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s