2 ποιήματα | Χρήστος Γραβάνης

Φτερά Χήνας

Ι.

Τί να είναι ελεύθερος άνθρωπος;
Να, ξέρω ’γω
αν υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι
κοιμούνται με το θάνατο και ξυπνούν
με την ζωή
Η απόσταση ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο:
να η ελευθερία τού.

ΙΙ.

Όσο υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πεθαίνουν
στο καναπέ τους με ασφάλεια,
εγώ θα είμαι πάντα με ’κείνους τους θανάτους
στο βουνό
στη θάλασσα
στον δρόμο.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s