Μίλτος Σαχτούρης, Ο φίλος μου Γιώργος Μακρής

Ο φίλος μου Γιώργος Μακρής άνοιξε ένα

                                    μικρό κατάστημα με ψιλικά

πελάτες του είναι όλοι όσοι σ’ αυτό τον κόσμο

                                                        τον βασάνισαν

πελάτες του δ ε ν ε ί ν α ι όσοι α υ τ ό ς βασάνισε·

δικάστηκε

κι έχει αθωωθεί.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s