Γρηγόρης Σακαλής, Πιονέροι

Στον David Cooper

Υπήρξαν μερικοί άνθρωποι

που είχαν το χάρισμα

που όλη η ζωή τους

ήταν φωτεινό παράδειγμα

για τους άλλους

αφοσιωμένοι στην αποστολή τους

έκαναν εν τέλει

τη θεωρία πράξη

που μας έδωσαν

τη Γραμματική της ζωής

που έφεραν

την απελευθέρωση του έρωτα

στο προσκήνιο

απευθύνθηκαν στους νέους

και αυτοί ανταποκρίθηκαν

οι νέοι, η ελπίδα του κόσμου

περπάτησαν στους δρόμους

που άνοιξαν

εκείνοι οι παλιοί πιονέροι

που ανέλαβαν την ευθύνη

για τη ζωή τους

και τη ζωή των άλλων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s