Ευάγγελος Ρουσσάκης, Εγκαταλείπω την ποίηση

* Το γραπτό είναι παράλληλο στο ομώνυμο του Ντίνου Χριστιανόπουλου

Εγκαταλείπω την ποίηση 

Δεν θα πει υπακοή

Δεν θα πει πως στέρεψαν 

Τα σχήματα μέσα μου

Όλοι έχουν εικόνες να βγάλουν 

Στο πανί της ζωής 

Αλλά δεν βγάζουν 

Γιατί νικά το αδιάφορο° το τετριμμένο

Εγκαταλείπω την ποίηση 

Δεν θα πει οπισθοχώρηση 

Πως ξαφνου σταμάτησα 

Να πιστεύω σε μεγάλες ιδέες 

Πως δεν θέλησα να πεθάνω

Με τις λέξεις 

Για τις λέξεις

Αλλά έρχεται η στιγμή

Που πρέπει να αφήσει κανείς χώρο

Στο συχνά λεχθεν° συχνά αδιάφορο

Των αιρετών ποιητών 

Εγκαταλείπω την ποίηση

Δεν θα πει  λιποτάκτης 

Μόνο το δίλημμα ανοίγεται

Και μέσ’ τη ποίηση πια:

Να πεθάνεις απαξ

ή να πεθαίνεις συνέχεια

Εγκαταλείπω την ποίηση δεν θα πει προδοσία

*Το σχέδιο της ανάρτησης είναι του ποιητή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s