Θεοδώρα Βαγιώτη, Στιχομυθία

Σου τάζω των ανθρώπων τη γνώση

με τ’ άσημα τα λόγια των σπουδαίων

που κρυμμένα σε σημειώματα ματαιοτήτων

τα μοιράσανε έπειτα σε λίγους

ώσπου χωρέσανε ανάμεσό μας 

σα φιλί που πρόκειται να δώσουμε στο στόμα

με τα μάτια κλειστά στο αείποτε

με τα χέρια να ψηλαφίζουν τη μήτρα 

των δίδυμων ποιημάτων

που πάνε κάπως έτσι·

Σου τάζω των ανθρώπων τη γνώση

με τ’ άσημα τα λόγια των σπουδαίων…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s