Άγγελος Ήβος, Όπως κυλάει ο Λένας

Αφήγηση: Αθανασία Δρακοπούλου

vocal: Origa

“Gori, gori moya zvezda” (Old Russian song)

,,,

Ζήτω, φωνάξτε,

των ενδόξων Σοβιέτ που πλέον προελαύνουν.

Ζήτω Μπαϊκάλινα και Μίνσκα και Κοζάκεβα…

Ζήτω αυτόμολες ρωσίδες των Rolex,

της Quartier και της Lancome και της Channel,

του Paris Mach, του Elle του Playboy, του Penthouse

της Mercedes και της Ferrari, του Instagram και του Pornhub.

*”Όπως κυλάει ο Λένας”, εκδόσεις κύμα, Δεκέμβρης 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s