Νίκος Μιτζάλης, Το πρόβλημα του αναπόφευκτου

(Προς τον Τ.Π.)

Η βασανιστική αναζήτηση της συνέχειας

μήπως και φτάσεις ως την αιωνιότητα

υποκρύπτει την άρνηση του οριστικού τέλους

και την ψευδαίσθηση τής διαιώνισης τής εξουσίας τής ύπαρξης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s