Αντώνης Μπουντούρης, Εμείς

Αυτός 

πάντα με τους ηττημένους

Εκείνος 

πάντα με τους νικητές

Το σύστημα μονίμως σαπροφάγο

Κι εμείς

πνιγήκαμε στο δίλημμα

Πηχτές οιμωγές

μπηγμένες στα σταυροδρόμια μας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s