Ορίζοντας

για τη φωτογραφία, την κριτική, τα μικρά και τα μεγάλα

Μια γραμμούλα είναι ο ορίζοντας.

Μετά, τι γκρεμός, Θεέ μου!

L’horizon, un petit trait.
Mais après, quel gouffre, mon Dieu !

«Δευτερόλεπτα του φόβου»

Instantanés de la peur

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

Μπορείτε να βρείτε ποιήματά του εδώ: https://kondoslfh2007.blogspot.com/

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s