Η σιωπή

Poetry and short stories - D. Avgoustinaki

Είναι η σιωπή σου

δάσκαλος

είναι η σιωπή σου φίλος

Εκεί μαθαίνεις

να ακούς

Εκεί η καρδιά μιλάει

Όσα σου λέει

Άκου τα

Όσα σου λέει

Κάν’ τα

Κι έτσι να ξέρεις

πως θα βρεις

το δρόμο

που σου δόθηκε

και τώρα

έχεις χάσει.

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

English translation

Your silence

your teacher

Your silence your friend

In silence, you learn

to listen

In silence, your heart

it speaks

What silence says

please listen

What silence says

please do

This way, just know

you ‘ll find

the street

given

and now

is lost.

© Despina Avgoustinaki

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s