Γιάννης Δ. Στεφανάκις, Τρία χάικου

Ἦρθες, φεγγάρι:

κρυφὰ τὶς ἄσπρες σκεπὲς

νὰ χρωματίσεις

***

Σελήνη μόνη

ὁλόγιομη, τραγική·

χωρὶς ποιητές

***

Θὰ γίνω δέντρο

στὴ σκιά του νὰ κάτσεις

τὸ καλοκαίρι

*Από τη συλλογή “Βάθος ουρανού”, Εκδόσεις ΑΩ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s