Αντρέ Μπρετόν, Το κίβδηλο νόμισμα

Από ένα βάζο κρυσταλλένιο βοημίας
από ένα βάζο κρυσταλλέ
από ένα βάζο
κρυσταλλένιο
από ένα βάζο κρυσταλλένιο βοημίας
βοημίας
βοημίας
μίας μίας και βεβαίως βοημίας
από ένα βάζο κρυσταλλένιο βόη βόη
από ένα βάζο κρυσταλλένιο βοημίας
ως τις φυσαλίδες που παιδί εσύ φυσούσες
συ φυσούσες
συ φυσούσες
σούσες
σούσες
συ φυσούσες
που παιδί εσύ φυσούσες
από ένα βάζο κρυσταλλένιο βοημίας
ως τις φυσαλίδες που παιδί εσύ φυσούσες
συ φυσούσες
συ φυσούσες
συ που το παιδί φυσούσες
είναι κει όλο το ποίημα εκεί
αυγή εφή
αυγή εφή
αυγή εφήμερη αντικατοπτρισμών
αυγή εφή
αυγή εφή
αυγή αυγή εφήμερη αντικατοπτρισμών.

Du vase en cristal de bohème
Du vase en cris
Du vase en cris
Du vase en
En cristal
Du vase en cristal de bohême
Bohême
Bohême
Bohême
Hême hême oui bohême
Du vase en cristal de Bo Bo
Du vase en cristal de bohême
Aux bulles qu’enfant tu soufflais
Tu soufflais
Tu soufflais
Flais
Flais
Tu soufflais
Qu’enfant tu soufflais
Du vase en cristal de bohême
Aux bulles qu’enfant tu soufflais
Tu soufflais
Tu soufflais
oui qu’enfant tu soufflais
C’est là c’est là tout le poème
Aube éphé
Aube éphé
Aube éphémère de reflets
Aube éphé
Aube éphé
Aube éphémère de reflets

*Μετάφραση: Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος
**Από εδώ:https://charalamposgiannakopoulos.com/2013/12/05/%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%ad-%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b5%cf%84%cf%8c%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af%ce%b2%ce%b4%ce%b7%ce%bb%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s