Δημήτρης Τρωαδίτης, είμαστε…

είμαστε σκέψεις
και ξεσπάσματα
είμαστε αυτοί
όχι οι άλλοι

είμαστε αναλαμπές
λάμψεις
εκλάμψεις
διαλάμψεις
απολαύσεις

είμαστε αξίες
και απαξίες
σαγήνες
απογοητεύσεις
απόκοσμοι
πλάσματα-αντίγραφα
καρναβαλιών

είμαστε ίσκιοι
ανεκδήλωτοι
σε δεδηλωμένα πάθη

είμαστε τρελοί
σε παράφρονες γιορτές
κυνηγάμε τους διάττοντες
σαν οι σκύλοι την ουρά τους

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s