Ελένη Κεφάλα, Δρώντες

Φεύγουν καί χάνονται
κι ούτ’ εν’ αντίο δέ λένε
παίρνουν τ’ άποδημητικά τους λόγια καί κρύβονται
πίσω άπό ξένες προσευχές.
Φεύγουν καί χάνονται
χωρίς μία λέξη
χωρίς ένα καθρέφτη ν’ άντικρίσουν την σιωπή τους.

*Από τη συλλογή “Μνήμη καί Παραλλαγές”, Εκδόσεις Πλανόδιον, Αθήνα 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s