Θεοδώρα Βαγιώτη, Μαρμαρογλυφείο

ΧΧΧI

Στέκεσαι παράμερα
μάρτυρας μιας ξένης πομπής
και συ με τη γνώση του θανάτου
μακρινός ατενίζεις

ο θρήνος πάνω από μια τρύπα
που δε γέμισε ακόμη με χώμα
πατάει αβέβαια
και η απώλεια της ηθικής αρετής
σαν σύγκορμη κατάρρευση
αρχίζει από τα γόνατα

Η πείρα σε προδίδει στο τέλος
και η γνώση μια μνήμη
στις χούφτες των χεριών σου
πνίγεσαι καταπίνοντας
τον λυγμό της πέτρας

καθώς εκείνη σωριάζεται
ανάμεσα στις πλάκες

και να!
σπαρταράει η ζωή και ας πενθεί
ανοίγει τα πόδια της
και γεννά
σημειωτικό εφήμερο
φτυστό ο πεθαμένος
πάνω από μια τρύπα
που δε γέμισε ακόμη με χώμα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s