Μιχαήλ Μήτρας, Διαδικασία Παρα-γραφής ή το τέλος της αφηγηματικής Λογοτεχνίας

*Από το περιοδικό “Τράμ”, Δεύτερη Διαδρομή, δεύτερο τεύχος, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβρης 1976.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s