Ράνια Καταβούτα, Καρφιά

I

Συ είπας
Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω

Πήρα μια πέτρα και στην πέταξα
με όση δύναμη είχα
Όχι για τις αμαρτίες σου
αλλά γιατί δεν έπραξα δικές μου.

II

Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με

Ήταν αργά
Την πρώτη φορά
Σε είχα πια ξεχάσει.

III

Τριάκοντα αργύρια ήταν λίγα
Η απληστία σου ζητούσε κι άλλα
Όσα φιλιά τόσα λεφτά.

IV

Γενηθήτω το θέλημά σου

Αυτό ήταν, λοιπόν
Διάλεξες.

*Από τη συλλογή “Μπαλαρίνα μες στη νύχτα”, Εκδόσεις ΠΑΝΟΠΤΙΚόΝ, Ιούλιος 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s