Σοφία Κουφού, Δύο ποιήματα

Διαί

Έπειτα
φώτα τρώνε
παράθυρα αγάλματα.
Βιρτουόζος – λευκό.
Με αρμούς αέρινους.
Λευκό.
Αγαπημένα.
Τοιουτοτρόπως.
Βιρτουόζος.
Ελεύθερη περισυλλογή.
Λευκό.

Ρεση

Βεντάλιες.
Περιθώριο.
Βιρτουόζος – μαύρο.
Λοιδωρούν.
Μαύρο.
Ψεύτικα.
Βιρτουόζος.
Όμορφο μένος ύστερα.
Μαύρο.

*Από τη συλλογή «Έβδομη μεγάλη», 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s