Μανώλης Αλιγιζάκης, Η πράξη του θανάτου / The act of death

Η πράξη του θανάτου μοναδική
μονόπρακτη, προσωπική
αλάνθαστη
σχισμή στο βράχο
του καιρού σημάδι αμετάκλητο
ένδειξη γεναιότητας
καθώς αφήνεις το κουφάρι
κι εισέρχεσαι σ’ ολόλευκο διάδρομο
προς τα Ηλύσια Πεδία
πράξη περήφανη
ανδροπρεπής
που προκαλεί και προσκαλεί
σε συνεστίαση το Χάρο
η πιο γενναία της ζωής απόκριση
εν απουσία άλλων, μοναχική
εκδήλωση συγκίνησης
όταν κραυγάζει η ψυχή
άρατε πύλας
μ’ άκρατο ενθουσιασμό τρέχοντας
στ’ άγνωστο γνώριμο δρομάκι
που μόνο οι γενναίοι ενεργούν
κάτω απ’ τη σκέπη της αυτογνωσίας
εκεί που να γνωρίσεις μέλλεται
τον μέλλοντα συνοδοιπόρο σου
τα βήματα του ήλιου να ωροσκοπίσεις
μοναδική η πράξη του θανάτου
που μαρτυρά το θάρρος του μονογενή
η πράξη του θανάτου, αλάνθαστη
μονόπρακτη, προσωπική
μοναδική, ιδιόρρυθμη
δήλωση τελική το κέλυφος
που αφήνεις του κορμιού
και εισχωρείς στο διάφανο εαυτό σου

THE ACT OF DEATH

The act of death unique
singular
errorless, personal
schism in the rock
irreversible incision in time
underscoring valiantness
when you leave the dead flesh
and you enter the whitewashed hallway
on your way to the Elysium
proud, manly act
of courage
that dares Hades and
invites Him to dinner
valiant answer of life
when you walk away from all others
emotional apex
when the soul cries out
open the gates
and as if in delirium it runs
to the unknown yet familiar path
only the courageous follow
where it’ll meet
its constant companion
the steps of the sun to rediscover
errorless act of death
witness to the courage of the few-begotten
the act of death, unique
single-handed, errorless
idiomorphic, individual
when you leave the husk of flesh
to enter your diaphanous self

*Από τη νέα δίγλωσση συλλογή “ΚΟΚΚΙΝΟ και ΜΑΥΡΟ” που θα εκδοθεί στη Β. Αμερική την άνοιξη του 2019/ From my latest poetry book RED and BLACK that will be released spring of 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s