Για τον άνθρωπο || του Rasayana ||

Los Innuendos

Έργο του ανθρώπου
θαυμαστό
είναι
η παρατήρηση
της σκέψης του

η ανάσα
της άφθαρτης
αδιόρατης γραμμής
που ανθίζει
και θλίβεται.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s