Απόστολος Κοτούλας, Μιας λύρας σκέψη

Η ελευθερία είναι το περιστέρι της ψυχής
Πετάει με πληγωμένο το ένα φτερό,
δακρύζοντας τον χρόνο κάτω από αργυρά
τόξα συνείδησης
Πικρό φαρμάκι ρέει παντού
Η αντιστροφή των ρόλων
ενάντια η φύση του πάθους
Κατεδάφιση αξιών αρμονία θανάτου
Έφτασε η διακοπή
Εσύ ονειρεύεσαι ακόμα
Αυτή η χορδή δεν κουρδίζει στον τόνο
που θέλουμε
– Σπάσ’ την!
Τα μάτια των σκύλων αλλήθωρα
πέφτουν στο παγωμένο πόμολο της πόρτας
λαιμοδέτης καρό Ερωτική σχέση
Άνθρωπος με χώμα Γη
Κουράγιο δεν αργεί το ολοκαύτωμα
Μπροστά στο Φ ι λ ί του Ροντέν.

*Από τη συλλογή “Τα τείχη / Τα ίχνη”, Εκδόσεις ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s