Πουλιά || του Rasayana ||

Los Innuendos

Μια μέρα
τα πουλιά
θα αφήσουν
τα ματωμένα σύρματα

οι μελίρρυτες
ωδές των ανθρώπων
δε θα υφαίνουν πια
τα ράσα της σιωπής

Της άνοιξης θα γίνουν
μισθοφόροι

αχθοφόροι
ενός ήλιου
που έδυσε

και δεν ανέτειλε
ποτέ.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s