Χριστόφορος Τριάντης, Ο χρόνος

Ο χρόνος δεν είναι παιχνίδι
να κυνηγάς γλαύκες τις νύχτες
από πλήξη και φόβο.
Κι ύστερα να προχωράς συλλαβιστά
στις γωνιές με τ’ απορρίμματα
(και τις σκόνες)
που αιώνες επιτελούν
το καθήκον στην ανυπαρξία.
Ούτε ο χρόνος είναι ξεσπάσματα
ηδονής  και μετά
να συναγελάζεσαι
στις πλατείες
με γερασμένους δήμιους.
Ω, συνέχεια λένε ιστορίες για
σκοτωμένους (στα χωράφια)
και γυναίκες που βύζαιναν παιδιά
και κουβαλούσαν  
πιθάρια.
Τελευταία απομεινάρια
από  νεκρά σπίτια
και φτωχές ελεγείες.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s