102 βήματα

Los Innuendos

σφραγίδα·

πιστοποιητικό

που είμαι;

τι είμαι;

κινούμαι·

πώς μπορώ;

το κουτί;

102 βήματα

δίχως να με παρατηρήσουν

102 βήματα

δίχως  να πάρω πίσω

102 βηματα

δίχως να λησμονήσω

102 βήματα

θα μου δείξει Αυτός τα επόμενα βήματα

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s