Μαρία Γερογιάννη, Κουφάρια κι ένα φεγγάρι αίμα

Ψάχνουν στα κάρβουνα,

κάρβουνο η ψυχή τους

Βάφουν το στόμα μαύρο,

να τους δουν
φωνή δε βγαίνει.

Ανοίγουν τα χέρια,

έτοιμος ο Σταυρός

Στα κάρβουνα,

Η Ανθούλα

Ο Νικολάκης

Ο Περικλής

Η Κυριακή

Ο Πέτρος

Αλεξάνδρα…

Κουφάρια κι ένα φεγγάρι αίμα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s