Δημήτρης Τρωαδίτης, Ομίχλη στη θάλασσα

Ομίχλη στη θάλασσα
λιμάνια άλγους
άδειες φωλιές πουλιών
οι αετοί δεν παρευλάνουν
με τους κούφιους ήχους της καμπάνας
οι αύρες δεν έρχονται
οι αγροί δεν ανθούν
τα πέλαγα δεν αφρίζουν
η χαρά δεν είναι εδώ
είναι πιο κάτω
κάνει τη χαμάλισσα
σε νοτισμένες ερημιές
σε μπαλκόνια
σε πάθη απαστράπτοντα
που τρέχουν ξοπίσω μας
και μας συνοδεύουν
μέχρι το θάνατο

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s