η ασυνέχεια του τέλους

ΈΛΕΥΣΙΣ - ένα ταπεινό ενδιαίτημα αθανασίας

Θα βρει η αλήθεια κάποτε,
τον αιτιακό της ελκυστή,
τη θλίψη της βαρύτητας μπρος στο φρεσκοσκαμμένο χώμα,
ένα τουλάχιστον δάκρυ
βεβαιότητας,
μες στον ωκεανό των πιθανών ιλίγγων,
ή ένα κενό ταυτότητας,
εμπροσθογεμές,
όπου τα μάτια των παιδιών,
θα αντιπαραβάλλουν σταθερά
μια ζωγραφιά τους με παστέλ κραγιόνια,
όσο ο χρόνος θα τα πυροβολεί ασταμάτητα
με θάνατο/
κι αυτή η μάχη θα επαναλαμβάνεται μέχρις εσχάτων,
το τέλος -έτσι κι αλλιώς –
είναι θέμα προοπτικής
και τούτη η διαδρομή,
μου μοιάζει απλώς
ένα ασυνεχές απειροσύνολο
διαδοχικών αλμάτων,
σαν το παράδοξο του Ζήνωνα,
που ανέλαβε να το αποδείξει
ένα θαλασσοπούλι/
ΚΛ – 07/03/2018

photo: Polixeni Papapetrou (born 1960, Melbourne Australia; lives and works in Melbourne Australia)
The Encounter
2003
Type C print
100 x 100 cm
Courtesy the artist, Michael Reid Gallery, Sydney + Berlin and Jarvis Dooney Galerie, Berlin
Reproduced with permission

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s