Ηλίας Ν. Μέλιος, Σχήμα όγδοο

1

αριθμός
αριθμός
αριθμός
αριθμός
αριθμός
αριθμός
αριθμός
αριθμός
αριθμός
ρητώς

2

έρωτας
έρωτας
έρωτας
έρωτας
έρωτας
έρωτας
έρωτας
έρωτας
rito
ερωτώ

3

θεωρία
θεωρία
θεωρία
θεωρία
θεωρία
θεωρία
θεωρία
θεωρία
θεώρημα
μυθιστόρημα

4

λογαριασμός
λογαριασμός
λογαριασμός
λογαριασμός
λογαριασμός
λογαριασμός
λογαριασμός
λογαριασμός
λογάριθμος
άρρυθμος

***

5

εκτός-εντός
εντός-εκτός
εκτός-εντός
εντός-εκτός
εκτός-εντός
εντός-εκτός
εκτός-εντός
εντός-εκτός
εξ όντος
ών

***

6

μηδενικό υπόλοιπο
μηδενικό υπόλοιπο
μηδενικό υπόλοιπο
μηδενικό υπόλοιπο
μηδενικό υπόλοιπο
μηδενικό υπόλοιπο
μηδενικό υπόλοιπο
μηδενικό υπόλοιπο
υπό το μηδέν
μηδέν υπέρ

***

7

praxis
praxis
praxis
praxis
praxis
praxis
praxis
praxis
praxi-τέλος

***

8

θάνατος
θάνατος
θάνατος
θάνατος
θάνατος
θάνατος
θάνατος
θάνατος
ζω – ζης – ζη –
ζω – ζεις – ζει

***

9

εντύπωση
εντύπωση
εντύπωση
εντύπωση
εντύπωση
εντύπωση
εντύπωση
εντύπωση
έτυμον
τύποις

10

υπερρεαλισμός
υπερρεαλισμός
υπερρεαλισμός
υπερρεαλισμός
υπερρεαλισμός
υπερρεαλισμός
υπερρεαλισμός
υπερρεαλισμός
“περ’ ρεαλισμός
nadrealismus

hayer theology
he ken media
prat henyp

Oli Ahem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s