Θεόδωρος Ντόρρος, Καμμία φωνή

Δὲ μὲ χωροῦν οἱ τόποι σας
Οὔτ’ οἱ χαρές σας οὔτ’ ὁ πόνος μου
Δὲν εἶναι δυνατό μου νὰ ζῶ κάθε στιγμὴ ὁ ἴδιος σας
Σᾶς θάβω καὶ μὲ θάβετε
Κ’ ἡ ἀσχημιὰ τοῦ πεθαμοῦ σας λυπητερότερη ἀπ’ τὸ θάνατο
Κουβέντες μόνο
ἀπ’ τὰ ψηλώματα τοῦ νοῦ.
Τέτοιες, ποὺ σβύνουν κάθε «πιὸ ἀληθινὸ»
μὲ στεναγμοὺς ὑπομονῆς,
καὶ μ’ ὀμορφιὲς ἐλπίδας τοῦ ἀδύνατου.
Πάντα τὸ ἄγνωστο, ἡ μοῖρα καὶ τὸ μέλλον.

*Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κανελλόπουλο (“Οροπέδιο” κ.λπ.), το πραγματικό όνομα του Θεόδωρους Ντόρρου ήταν Θεόδωρος Τραμπαδώρος. Γεννήθηκε στον Πύργος το 1895 και πέθανε στα περίχωρα του Παρισιού το 1954. Η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από την Δίβρη Ολυμπίας Ηλείας.
*Το ποίμα είναι από τη συλλογή “Στου γλυτωμού το χάζι”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s