Δημήτρης Τρωαδίτης, δείκτες

λυγμοί και οδυρμοί
σύννεφα αλαφιασμένα
τρεμοπαίζουν στις σχισμές
των ανέμων των χορτασμένων
στις εντάσεις των εαυτών
κινούνται με δείκτες
οδοδείκτες
λεπτοδείκτες
δείκτες χρέους
δείκτες ανάπτυξης
δείκτες ευημερίας
τρομοδείκτες ζόφου
σελιδοδείκτες αλλοπαρμένους
σε λεωφόρους σκαμμένες
συγγράμματα αφιλόξενα
χιλιετίες μακριά
αιωρούνται σε διαστήματα συμφορών
ανύποπτα
αμέριμνα
αμέτοχα
σφυρίζοντας στο κενό
με ίλιγγο
κι ανέμους που μετουσιώνονται
σε σεισμούς
και κατακρημνίσεις

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s