Μυστικοί εραστές

ένα έτσι


Με έναν σιωπηλό τρόπο, σςςςς
Είναι η ώρα
Που σε αγαπώ τρελά
Ειρηνικά
Πάντα η ώρα
Πάντα η ώρα
Πάντα ώρα

_____________________________________________////


View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s